Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL IN DATA 12 /05/ 2018
PRINCIPIILE COMPANIEI SC.DONGA.SRL. PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE SITE-UL WWW.DONGA.RO

Politica expune principiile de baza ale DONGA.SRL. privind protectia datelor cu caracter personal si standardele de securitate a datelor şi asigura conformitatea cu legile nationale si internationale, in vigoare, privind protectia datelor.
Principiile DONGA.SRL. privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Respectarea legilor, corectitudine si transparenta
Datele personale vor fi colectate si prelucrate in mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiectilor datelor.
Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite si legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile initiale.
Acurateţea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise si, in cazurile in care este necesar, actualizate constant. DONGA.SRL. va lua toate masurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele in mod prompt.
Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante si limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp decat este necesar.
Drepturile subiectilor datelor cu caracter personal
DONGA.SRL. respecta drepturile tuturor subiectilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restrictia prelucrarii sau a stergerii acestora si referitor la acuratetea acestora. DONGA.SRL. va furniza informaţii clare despre modul şi scopul colectarii si prelucrării datelor cu caracter personal ale subiectilor.
Stergerea datelor cu caracter personal
Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal va fi definita. DONGA.SRL. elimina datele personale care nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau in cazul ȋn care consimtamantul este retras si nu se mai aplica niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrarii datelor / Securitatea datelor

Datele personale vor fi prelucrate ȋn conditii de siguranta. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, impotriva prelucrarii sau a alterarii neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum si ȋmpotriva dezvaluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate.

DONGA.SRL. asigura, in totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidentialitatea si autenticitatea in ceea ce priveste datele cu caracter personal. In eventualitatea unui incident, DONGA.SRL. are abilitatea de a restaura, in timp util, disponibilitatea si accesul la datele cu caracter personal.
Protectia implicita a datelor cu caracter personal

DONGA.SRL. va implementa masurile tehnice şi organizationale adecvate pentru a asigura ca sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.
Responsabilitate

DONGA.SRL. isi asuma responsabilitatea pentru toate activitatile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, isi manifesta responsabilitatea si are capacitatea de a demonstra conformitatea.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

dreptul de a obţine de la DONGA.SRL. la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de DONGA.SRL.;

dreptul de a obtine de la DONGA.SRL, la cerere si in mod gratuit, rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

dreptul de a obtine de la DONGA.SRL., la cerere si in mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legislatia;

dreptul de a obtine de la DONGA.SRL., la cerere si in mod gratuit, informarea asupra operatiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea tertilor cărora le-au fost dezvaluite datele personale, daca acesta informare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauza;

dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
INFORMAREA COMPLETA SI CONSISTENTA A PERSOANEI VIZATE
DONGA.SRL. va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Informarea se va realiza şi prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei https://www.DONGA.ro

CONSIMTAMANTUL PERSOANEI VIZATE

Donga S.R.L. va prelucra date cu caracter personal doar daca persoana vizata si-a exprimat consimtamantul expres si neechivoc.

In situatia in care in calitate de client doriti ca datele personale de identificare sau a firmei dumneavoastra sa nu fie portate catre terti sau sa fie sterse din baza noastra de date va rugam sa ne adresati o notificare scrisa pe adresa de email: clienti@donga.ro

Pentru reclamatii privind utilizarea abuziva a datelor cu caracter personal va rugam sa accesati site-ul Autoritatii Nationale de prelucrare a datelor cu caracter general la adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact